logo100

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ВЕТЕРИНАРНИХ

ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК»

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16. оф. 225. Тел. (067) 011-86-00

e-mail: vetpromspilka@gmail.com ,        http:// vetpromspilka.com.ua

________________________________________________________________________________________________

Від  26.05.2020 вих.  № 04/598/20

 

Народним депутатам України

 

Асоціація «Ветпромспілка», що об’єднує провідних українських виробників ветеринарних препаратів, звертається до Вас з проханням врахувати наші пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» (надалі –законопроект 3318).

Розділом X зазначенного законопроекту передбачається кардинальна зміна підходів до виробництва та обігу ветпрепаратів в Україні. При цьому розробники законопроекту брали за основу положення Регламенту 2019/6 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 «Про ветеринарні лікарські засоби», який набере чинності в Євросоюзі лише в січні 2022 року.

Вітчизняні виробники ветеринарних препаратів свідомо сприймають впровадження в законодавство України сучасних європейських стандартів до захисту здоров’я тварин, що є найбільш жорсткими у світі, і розуміють необхідність значних фінансових витрат на удосконалення технологій виготовлення, впровадження систем забезпечення якості ветеринарних препаратів, фармаконагляду, клінічної та лабораторної практик.

Водночас, виробники вимагають справедливих підходів і прагматичного захисту національних інтересів при впровадженні положень нормативної бази Євросоюзу в законодавство України та вважають, що окремі положення законопроекту необхідно доповнити і викласти з урахуванням реалій ветеринарної медицини в Україні.

Не дивлячись на те, що представники асоціації брали участь в засіданнях робочих груп Держпродспоживслужби України щодо реформування законодавства та неодноразово надавали свої зауваження, ряд положень не були враховані розробниками.

В результаті на сьогодні в законопроекті передбачені норми, виконання яких загрожує припиненням діяльності українських виробників, в першу чергу через неможливість проведення державної реєстрації ветеринарних препаратів згідно з новими вимогами.

В той час як європейські виробники не потребуватимуть додаткових заходів для подачі наявних у них реєстраційних досьє та реєстрації своїх препаратів в Україні, вітчизняні виробники ризикують стикнутись з неможливістю підготувати реєстраційні досьє навіть на препарати, що десятиліттями виробляються ними в Україні. Йдеться про нові закладені в законопроекті реєстраційні, технічні, виробничі вимоги, які наразі  реформуються в самому Євросоюзі, та реалізація яких в Україні потребує масштабних фінансових, людських та часових ресурсів і загрожує конкурентоздатності продукції. Україна ризикує повністю втратити національне виробництво та існуючий експорт вітчизняних препаратів до третіх країн. На сьогодні лише підприємства нашої асоціації виробляють понад 600 ветеринарних препаратів, щорічно платять більше 100  млн гривень податків, забезпечують тисячі робочих місць та експортують продукцію до понад 30-ти країн світу.

При цьому запровадження європейських стандартів виробництва та обігу ветпрепаратів не означає в майбутньому автоматичного доступу української фармацевтичної продукції до ринку Євросоюзу.

Враховуючи вищесказане, впевнені, що низка положень законопроекту потребують ретельного доопрацювання з урахуванням національних інтересів, зокрема, положення щодо:

 • порядку реєстрації нових та перереєстрації вже існуючих на ринку протягом тривалого періоду препаратів і складу реєстраційних досьє;
 • створення можливості оперативно виводити на ринок вітчизняні генеричні препарати;
 • етапів запровадження належної виробничої практики, стимулювання інвестицій в модернізацію національного виробництва відповідно до вимог належної виробничої практики;
 • скасування нового щорічного маркетингового збору з кожного зареєстрованого препарату;
 • забезпечення пріоритетності у держзакупівлі препаратів національних виробників.

З урахуванням вищесказаного, просимо Вас критично проаналізувати положення Законопроекту № 3318 в частині виробництва та обігу ветеринарних препаратів та провести зустріч з представниками асоціації для обговорення напрацьованих пропозицій. Готові представити підготовлену нами таблицю змін та доповнень до законопроекту, надати необхідні коментарі та інформацію про діяльність асоціації.

З цією метою просимо звертатись до уповноважених осіб ГС «Ветпромспілка»: голови ради директорів Собка Юрія Анатолійовича та генерального директора Скрипника Валерія Григоровича.

Контакті дані асоціації: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16. оф. 225.

Тел. (067) 011-86-00, e-mail: vetpromspilka@gmail.com.

 

 

З повагою,

Генеральний директор                                                            В.Г. Скрипник
 

Резолюція

учасників Всеукраїнського круглого столу

«Дотримання вимог при реєстрації, виробництві та дистрибуції ветеринарних препаратів,  прояви правового нігілізму та його ризики для ветеринарної медицини і суспільства»

м. Львів, 2 жовтня 2015 р.

Учасники круглого столу озвучили нагальні проблеми при виробництві та дистриб’юції ветеринарних препаратів, висловили свої претензії та побажання до Центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у галузі ветеринарної медицини. Зокрема було відмічено:

 1. Моніторинговими дослідженнями співробітників ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок у торговій мережі ветеринарних аптек виявлено більше 16% незареєстрованих препаратів. Із них лише 1,5% – вітчизняного виробництва. Більше 30 % – препарати виробництва РФ, а інші – багатьох країн світу від США до Індії і Кореї.
 2. 50% дослідженої продукції не відповідало необхідним показникам якості. У препараті «Біпін форте» виробництва РФ діючої речовини не виявили взагалі, а використання цього препарату призвело до загибелі 50% оброблених бджолосімей.
 3. У засобах для профілактики та лікування хвороб бджіл виробництва компанії «Агробіопром» (РФ) виявлено заборонені до використання речовини, зокрема хлорамфенікол. В результаті застосування цього препарату у бджологосподарствах було отримано мед із залишками антибіотику, що не дозволило провести його реалізацію і експорт.
 4. У торгівельній мережі великих супермаркетів («Ашан», «Фоззі-фуд») продаються контрабандні корми для домашніх тварин, завезені за фальшивими дозвільними документами, за підписами не працюючих очільників ДВФСУ, про що не можуть не знати фахівці митної служби та інспекції на кордоні та транспорті.
 5. На ринку також виявлено фальсифіковану продукцію самими виробниками та дистриб’юторами: компанією «Байєр» повідомлено про виявлення фальсифікованого   препарату «Катозал», а компанією «БРОВАФАРМА» – «Бровадазол».
 6. Стає зрозумілим, що легальним виробникам і дистриб’юторам ветеринарних препаратів та кормових добавок в умовах зростання послуг регуляторів ринку та при такому засиллі фальсифікованих і контрабандних продуктів та відсутності боротьби з ними, нелегко утримувати конкурентні ціни та гарантовану якість. А ситуація безконтрольного обігу неякісних препаратів та кормів для тварин загрожує здоров’ю населення, домашнім тваринам та економічному благополуччю держави.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Доручити Українській асоціації виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок (Ветпромспілка) звернутися до Держпродспоживслужби та ДВФСУ з проханням:

А) Враховуючи, що станом на сьогодні спостерігається:

– відсутність дієвого контролю за нелегальним виробництвом ветеринарних препаратів і кормових добавок та відсутність будь-якого контролю за обігом ветеринарних препаратів, завдяки чому ринок України наводнений неякісними та фальсифікованими продуктами;

 • відсутність дієвого контролю та механізмів боротьби з контрабандою ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • відсутність дієвого механізму боротьби з фальсифікацією ветеринарної продукції та її обігом на ринку,

сприяти активному впровадженню у практику ветеринарної медицини оновленого законодавства, адаптованого до вимог ЄС.

Б)  Вважати невідкладним внесення змін до Законів України:

–  Про ветеринарну медицину;

 • Про ліцензування видів діяльності;

та проекту Закону України:

 • Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин

В) Ветпромспілці спільно з контрольними інститутами та Держпродспоживслужбою і ДВФСУ створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо організації  поступового переходу на виробництво ветеринарних препаратів за вимогами GMP та  розробки відповідних змін до законодавства України.

Г) Ветпромспілці організувати круглий стіл по обговоренню механізмів поступового переходу на виробництво ветеринарних препаратів за вимогами GMP із фахівцями Держпродспоживслужби, ДВФСУ та виробниками ветеринарних препаратів і кормових добавок.

Д) Ветпромспілці ширше висвітлювати у засобах масової інформації та соціальних мережах виявлені випадки фальсифікації та контрабанди ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок.

Е) Ветпромспілці ініціювати зверннення до правоохоронних органів щодо проведення розслідування фактів торгівлі контрабандними та фальсифікованими продуктами.

 

Генеральний директор
Української асоціації виробників
і дистриб’юторів ветеринарних
препаратів і кормових добавок
(Ветпромспілка)                                                                         В.Г. Скрипник

 


 

Використання логотипу Асоціації на маркуванні та рекламі продукції гарантовано високої якості

Рада директорів Української асоціації виробників і дистрибуторів ветеринарних препаратів і кормових добавок прийняла рішення щодо використання логотипу Асоціації на маркуванні та рекламі продукції гарантовано високої якості, яка виготовляється членами Асоціації, написом «Рекомендовано Українською асоціацією виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок» і логотипом Асоціації. Даний продукт, як мінімум, повинен відповідати наступним вимогам:

 1. Період використання на ринку України не менше 2 років без рекламацій та скарг на якість та/або експортування препарату за кордон.
 2. Умови зберігання та транспортування відповідають чинним вимогам законодавства.
 3. Є ліцензія на виробництво даного виду продукції.
 4. Є свідоцтво про реєстрацію препарату в Україні.
 5. Продукт виготовлено згідно стандартів ISO-9001 або GMP або HACCP.

Заява на присвоєння такого знаку по кожному препарату надається до Асоціації, де розглядається у термін не більше 10 робочих днів. Після цього заявнику надається письмовий висновок про можливість або неможливість розміщення логотипу на маркуванні та рекламі даного препарату.