Членство в асоціації

Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України в сфері виробництва та дистриб’юції ветеринарних препаратів та кормових добавок, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладаються установчими документами Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.
Всі члени (учасники) Асоціації, прийняті до неї після її створення, мають в усіх відношеннях всі права і несуть обов’язки, однакові з засновниками Асоціації.

Члени Асоціації поділяються на два наступні типи:

  1. Дійсні члени Асоціації – це засновники цієї Асоціації, котрі є дійсними членами Асоціації з моменту її державної реєстрації, та інші юридичні особи основним предметом діяльності котрих є виробництво та реалізація ветеринарних препаратів та кормових добавок, що були прийняті до Асоціації Загальними зборами членів Асоціації за представленням Ради директорів з числа Асоційованих членів Асоціації.
  2. Асоційовані члени Асоціації – юридичні особи, основним предметом діяльності котрих є виробництво та реалізація ветеринарних препаратів та кормових добавок, які прийняті до Асоціації, як Асоційовані члени Асоціації,  за рішенням ради директорів Асоціації.

Асоційовані члени набувають членства в Асоціації шляхом подання заяви про вступ до Асоціації, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань на ім’я Ради директорів Асоціації, котра на своєму черговому засіданні приймає рішення про прийняття в Асоційовані члени, або мотивовано відмовляє у прийнятті в Асоційовані члени.

Асоційовані члени набувають статусу дійсних членів Асоціації шляхом подання заяви про вступ до Асоціації на ім’я Ради директорів Асоціації, котра виносить питання про прийняття в дійсні члени на розгляд чергового засідання Загальних зборів Асоціації. Асоційовані члени до моменту набуття ними статусу дійсних членів Асоціації беруть участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу. Представники асоційованих членів не можуть обиратися в Раду Директорів і Ревізійну комісію Асоціації.

Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника або уповноваженого ним представника. У випадку невиконання або неналежного виконання членом Асоціації своїх обов’язків членство в Асоціації може бути тимчасово призупинене за рішенням Ради Директорів Асоціації до прийняття остаточного рішення Загальними зборами Асоціації.

Для вступу в асоціацію необхідно надати наступні документи:

  • Копію свідоцтва про реєстрацію підприємства;
  • Копію довідки про взяття на податковий облік (ф. 4-ОПП);
  • Копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій (ЄДРПО);
  • Листа на ім’я генерального директора Асоціації на фірмовому бланку організації за підписом керівника з проханням прийняти підприємство в члени Асоціації.

Заява підприємства на вступ розглядається на найближчому засіданні Ради директорів Асоціації, на якій приймається рішення про прийняття чи відмову в прийнятті в члени Асоціації. При позитивному рішенні підприємству необхідно сплатити членські внески. Після цього підприємству буде видано свідоцтво про те, що воно дійсно є членом «Української асоціації виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів і кормових добавок». Членські внески сплачуються один раз на 3 місяці. Внесок для виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів оговорюється при вступі та затверджується Радою директорів асоціації.

Листи на вступ до асоціації прохання направляти за адресою:
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, оф. 225.
Або на електронну адресу: vetpromspilka@gmail.com