Мета та завдання

Головною метою членів асоціації є забезпечення виробників тваринницької продукції якісними і ефективними ветеринарними препаратами та кормовими добавками.

Діяльність асоціації спрямована на співробітництво з органами державної влади, зокрема на:

 • Формування політики підтримки національних виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів і кормових добавок, яка відповідає інтересам членів Асоціації щодо практики реєстрації, ліцензування та атестації виробництв, реалізації ветеринарних препаратів і кормових добавок.
 • Представлення інтересів членів асоціаціїна всіх рівнях, в т.ч. в державних органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах, різних заходах – конференціях, семінарах, нарадах тощо.
 • Законодавчу ініціативу з метою прийняття чи внесення змін до законів і підзаконних актів, а також активну участь в реорганізації галузі  згідно стандартів GMP, GDP, HACCP з метою захисту інтересів членів Асоціації.

Серед завдань Асоціації також стоять такі питання:

 • Підвищення якості ветеринарних препаратів і кормових добавок.
 • Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації, її членів та їх роллю в економічному житті України;Подолання негативної думки про низьку якість продукції, виготовленої українськими виробниками та формування громадської думки споживачів про високу якість продукції національних виробників – членів Асоціації.
 • Збереження наявних досягнень галузі, кадрового та наукового потенціалу,координація спільних досліджень і розробок членів Асоціації у галузі виробництва ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 • Захист інтелектуальної та матеріальної власності членів Асоціації. Розробка і впровадження у діяльність членів Асоціації єдиних норм, стандартів і правил етичної та професійної поведінки на ринку виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 • Сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб’єктами ринку виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок. Здійснення заходів щодо виявлення та оприлюднення фактів:
  • контрафактної, фальсифікованої та контрабандної продукції;
  • обігу незареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів.
 • Утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах як безпосередньо між членами Асоціації, так і між їх партнерами.
 • Забезпечення дотримання членами Асоціації законодавства України у галузі виробництва та дистриб’юції ветеринарних препаратів і кормових добавок, впровадження системи самодисципліни членів Асоціації.
 • Інформаційната методична підтримка членів Асоціації. Організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму спеціалістів членів Асоціації, вивчення та розповсюдження передового вітчизняного та міжнародного досвіду у галузі виробництва та дистриб’юції ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 • Розробка та реалізація програми розвитку виробництва ветеринарних препаратів і кормових добавок в Україні, підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників і дистриб’юторів.
 • Підготовка пропозицій органам державної влади й управління з питань державної політики в частині експорту/імпорту ветеринарних препаратів та кормових добавок.
 • Сприяння розвитку інтеграційних зв’язків членів Асоціації з іншими суб’єктами ринку; представлення інтересів членів Асоціації на зовнішніх ринках та збільшення експортних можливостей.
 • Асоціація може реалізовувати й інші цілі, які випливають із необхідності створення цивілізованого конкурентного середовища у галузі виробництва та дистриб’юції ветеринарних препаратів і кормових добавок в Україні, визначення місця і ролі на ньому членів Асоціації.